Tag Archives: biogāze

Biogāze

Mūsdienu attīstības posmā un laikā, kad derīgie resursi, nafta un citas izejvielas kļūst arvien mazāk, līdz ar to tiek meklēti arvien vairāk jauni un izdevīgi veidi kā iegūt resursus. Viens no populārākajiem, mūsdienu pasaulē ir biogāze.  Biogāze ir gāzveida kurināmais, kas dabiskā procesā veidojas purvos, izgāztuvēs, kā arī, rūgstot kūtsmēsliem un citiem organiskiem atkritumiem. Biogāze ir būtisks siltumnīcas efekta gāzu avots, kas ietekmē klimata pārmaiņas uz mūsu planētas.

Biogāzei ir vairāk, kā vien pielietojums. Kā, piemēram, biogāzi var izmantot kā siltumenerģiju, apkurinot dzīvojamās vai rūpnieciskās telpas. Nākamais biogāzes pielietojums ir elektroenerģijas ražošana, kas arī ir viens no galvenajiem biogāzes izmantošanas veidiem. Pēdējais, bet ne mazsvarīgākais biogāzes izmantošanas veids ir degvielas ražošana, vai precīzāk sakot biodegvielas ražošana, kas pēdējo 10 gadu laikā ir kļuvis ļoti aktuāli, jo naftas resursi uz pasaules sarūk ik dienu. Ir uzskatāms, ka nākotnē biogāzes attīstībai būs liela loma lauksaimnieciskās ražošanas un uz vides ekonomisko attīstību. Ir pierādīts, ka pateicoties biogāzes koģenerācijas stacijām, tiek samazināts CO2 daudzums, kas izdalās atmosfērā sadedzinot citus kurināmos resursus un ar biogāzes palīdzību, aktīvi tiek veicināta enerģētiskā neatkarība individuālajiem patērētājiem.

Radot enerģijas daudzveidību, monopola elektro un gāzes kompānijām Latvijā palielinās konkurence, kas savukārt šiem monopolistiem liek samazināt sava pakalpojuma vidējās cenas par gāzi vai elektrību. Kā tad īsti ražo biogāzi un kā to darīt efektīvāk?  Ar vārdu efektīvāk tiek pacelts jautājums par izejmateriālu, priekš biogāzes ražošanas, lai saražotu pēc iespējas vairāk biogāze ar pēc iespējas mazāk resursiem. Populārākie veidi kā ražot biogāzi ir ar mēsliem vai ar kukurūzu.