Tag Archives: bizness

Biznesa attīstība

Biznesa attīstība ir tas, kas nepieciešams ikvienam uzņēmējam. Bizness ir jāuzsāk un jāattīsta, jo stāvēt uz vietas nedrīkst. Ja bizness stāvēs uz vietas, konkurenti to izmantos savā labā un bizness nebūs nekāds bizness. Šoreiz nedaudz parunāsim par biznesa attīstību, bet šeit par uzsākšanu un attīstību.

Latvijā kopumā un sevišķi lauku teritorijās uzņēmējdarbība ir mazaktīva, un jaunās atziņas tur ieviešas gausi galvenokārt sliktās uzņēmēju konsultatīvās bāzes dēļ. Pievienotās vērtības radīšanā vēl joprojām dominē lētā darbaspēka un dabas resursu izmantošana, kas vairāk raksturīga mazattīstītām valstīm. Turklāt pēdējo gadu uzņēmējdarbības attīstība novedusi pie lielām atšķirībām atsevišķu Latvijas reģionu ekonomiskajā aktivitātē un iedzīvotāju labklājības līmenī, kas kopumā apdraud arī Latvijas sākotnējo mērķi – strauju un stabilu ekonomikas attīstību.

Viens no Latvijas uzdevumiem ir strauja un stabila ekonomiskā attīstība, kas sekmē iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un valsts izaugsmi. Jebkuras straujas un stabilas ekonomiskās attīstības pamatā ir intensīva un efektīva uzņēmējdarbība. Lai veicinātu biznesa attīstību Latvijā, ir nepieciešama aktīva un veiksmīga sadarbība ar valsti. Tas ir pamatojams pavisam vienkārši. Uzņēmēji, veicot kaut kāda noteikta veida saimniecisko darbību, atbalsta valsti, maksājot nodokļus. Jo vairāk veiksmīgi uzņēmēji, jo vairāk naudas ieplūst valstī. Taču otrādi, valstij vajadzētu atbalstīt topošos uzņēmējus, kas vēlas uzsākt biznesa attīstību, lai vēlāk šie uzņēmumi varētu atbalstīt valsti. Abu pušu sadarbību varētu salīdzināt ar kokiem un dabu. Daba, ir valsts, bet koki ir uzņēmumi. Tātad, jo vairāk kokus daba spēj izaudzēt, jo vairāk svaigu gaisu tie spēj saražot.

Biznesa uzsākšana

Pirms uzsākt savu biznesu, jaunajam uzņēmējam jānovērtē esošā situācija, atbildot uz jautājumiem. Kāda ir līdzšinējā darba pieredze un ko tā spēj dot, veidojot jaunu biznesu? Vai ir izveidojušies turpmākā uzņēmējdarbībā noderīgi kontakti? Vai tirgū ir brīva niša plānotajam piedāvājumam? Uz pirmajiem diviem jautājumiem pozitīvu atbildi var sniegt tikpat kā jebkurš sevi cienošs profesionālis. Daudz grūtāk ir atrast brīvo nišu tirgū, tāpēc, ka visās nozarēs valda spēcīga konkurence, un pārliecināt patērētājus izvēlēties jūsu piedāvājumu, mūsdienās kļūst arvien grūtāk. Vairs nepietiek tikai ar jau esošas pakalpojuma kvalitatīvāku izpildījumu no jaunajiem uzņēmējiem tiek gaidītas jaunas idejas un risinājumi. Jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja gūt idejas un dažādus risinājumus internetā, jo mūsdienās informācijas plūsma ir ļoti strauja un neskaidrības gadījumā vajadzīgo informāciju var atrast ļoti ātri. Piemēram, ko labāk izvēlēties IK, SIA vai AS? Varbūt vienkārši reģistrēties kā pašnodarbinātai personai? Katram no šiem saimnieciskās darbības veidiem ir savi plusi un mīnusi, tāpēc ir jāprot atrast sev piemērotāko un iespējams laika gaitā biznesam attīstoties to mainīt.

Izvēle uzsākt pašam savu biznesu vienmēr ir apsveicama, tomēr mūsdienās tikai ar entuziasmu un pārdrošām nākotnes cerībām vairs nepietiek. Tirgus ir ļoti blīvs un brīvas nišas tajā saskatīt kļūst aizvien grūtāk. Ikvienam jaunam uzņēmumam nākas smagi cīnīties, lai iegūtu stabilu vietu tirgū. Nepieredzējis uzņēmuma vadītājs vai uzņēmējs, kurš pārvērtējis savu biznesa ideju, viegli var ciest sakāvi. Saprotams, ka šādā situācijā lēmums uzsākt jaunu biznesu ir jāpieņem tikai pēc rūpīgas apstākļu apsvēršanas un savu iespēju novērtēšanas.

Vēl viens svarīgs punkts uzsākot savu biznesu, ir tas, ka nekad nevajag ieguldīt līdzekļus savā uzņēmumā, kurus tu neesi gatavs zaudēt, citādi var sanākt tā, ka tā vietā, lai veiktu pareizos lēmumus biznesā, tev uztraucoties par saviem ieguldītajiem līdzekļiem, var sanākt izdarīt biznesam nelabvēlīgus lēmumus. Uzņēmējam ir jābūt ar gaišu galvu un tīru prātu un ar skaidro mērķi un redzējumu savai un uzņēmuma attīstībai nākotnē.