Tag Archives: gada procentu likme

Faktiskā procentu likme

Atšķirībā no gada procentu likmes faktiskajā procentu likmē tiek iekļauti sākuma un beigu papildus maksājumi vai kādas atsevišķas komisijas maksas, kuras bieži vien tiek iekasētas, kā darījuma administratīvās izmaksas. Šī likme parasti netiek izmantota kā oficiāls un vispārpieņemts rādītājs aizdevumu izmaksu salīdzināšanai. Šo procentu likmi mēdz lietot, lai salīdzinātu gada procentus aizdevumiem ar dažādiem atmaksas termiņiem, savukārt faktiskā gada procentu likme atrodama dažāda veida vērtspapīru darījumos, kā arī darījumos ar noguldījumu fondiem un sertifikātiem. Aprēķinot darījuma faktisko procentu likmi pirms tam ir svarīgi noskaidrot papildus maksājumu esamību un to apjomu līdz pat atmaksas termiņa beigām, jo tikai tādējādi iespējams iegūt reālu un ticamu konkrētā darījuma faktisko procentu likmi. Šo procentu likmi mēdz lietot, lai salīdzinātu gada procentus aizdevumiem ar dažādiem atmaksas termiņiem, savukārt faktiskā gada procentu likme atrodama dažāda veida vērtspapīru darījumos, kā arī darījumos ar noguldījumu fondiem un sertifikātiem.

Faktiskā procentu likme ir ekonomikas termins, ar kuru ikdienas dzīvē saskaramies visai reti, taču atsevišķos gadījumos, ir vērtīgi zināt, kas tad īsti ir faktiskā procentu likme un kad tā tiek pielietota. Izvēloties noformēt aizdevumu, daudz vienkāršāk aizdevumu salīdzināšanu ir veikt izmantojot gada procentu likmi GPL, kurai, vadoties pēc Latvijas likumdošanas, būtu jābūt norādītai ikvienā no aizdevumu piedāvājumiem, arī tad, ja aizdevuma atmaksas termiņš nemaz nesasniedz vienu gadu, kā tas var būt ātro un patēriņa kredītu gadījumā.

Lai gan ātro kredītu gadījumā GPL objektīvi nenoada patiesās aizdevuma izmaksas, tā diezgan vienkārši ļauj salīdzināt izmaksas starp aizdevumiem. Likme, kas precīzi diskontē līdz finanšu aktīva vai finanšu saistību termiņa beigām vai nākamajam procentu likmes maiņas datumam paredzamo nākotnes naudas maksājumu plūsmu līdz finanšu aktīva vai finanšu saistību pašreizējai uzskaites vērtībai. Šajā aprēķinā ietver visas komisijas naudas un citus maksājumus, ko saskaņā ar līguma noteikumiem jāmaksā vai jāsaņem darījumā iesaistītajām personām.

Bez faktiskās procentu likmes pastāv arī tādi termini kā nolīgtā procentu likme, šauri definētā procentu likme, kopējā faktiskā gada procentu likme un katra no šīm procentu likmēm nozīmē ko citu. Atsevišķiem naudas tirgus instrumentiem nav noteikts fiksēts procentu maksājums, kurš būtu jāizmaksā ieguldītājam šī instrumenta dzēšas brīdī. Šādi vērtspapīri tiek saukti par diskonta vērtspapīriem.

Šādi vērtspapīri tiek emitēti un turpmāk pārdoti par cenu, kas ir zemāka par to nominālvērtību. Dzēšanas ieguldītājam tiek izmaksāta vērtspapīra pilna nominālvērtība. Ieguldītāja ienākums ir starpība starp diskontēto pirkšanas cenu un vērtspapīra nominālvērtību. Kopumā gada procentu likme ir ļoti svarīga, jo pēc tās aprēķināšanas var izdarīt dažādus pozitīvus finansiālus darījumus.