Tag Archives: kredīts no 19 gadiem

Aizņemšanās 19 gadu vecumā

NaudaKredīts no 19 gadu vecuma, tāpat kā aizdevums no 18 gadu vecuma, ir ļoti sarežģīti iegūstams. Lielākā daļa aizdevēju izvēlas neizsniegt aizdevumus jauniešiem kas vēl nav sasnieguši, vismaz, 20 gadu vecumu. Latvija ir palikuši ļoti maz aizdevēju, kuri ir gatavi izsniegt ātro kredītu jauniešiem 18 un 19 gadu vecumā. Šāda prakse ir ieviesta, lai aizsargātu aizdevējus no iespējamajām problēmām ar aizdevumu atmaksu ar ko var saskarties jaunieši.

Neizsniegt kredītus šāda vecuma jauniešiem ir nedaudz diskriminējoši, jo, likuma priekšā, sasniedzot 18 gadu vecumu kļūstam par pilngadīgiem, pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Aizdevēju uzskats, ka šie jaunieši vēl nav spējīgi uzņemties šādas saistības ir ļoti virspusējs skatījums uz cilvēku, jauniešu spēju rīkoties atbildīgi.

Ļoti daudzi jaunieši studē. Bet, vienlaicīgi ar studijām, viņi arī strādā. Jaunieši iesaistās dažādās iespējās piepelnīties un, bieži, ir pat ļoti patstāvīgi un spējīgi sevi nodrošināt. Daudzi ir atraduši iespējas savienot studijas ar pilna vai nepilna laika darbu. Daudzi jaunieši ir izvēlējušies, uzreiz pēc pilngadības sasniegšanas, iesaistīties darba tirgū un nedodas studēt. Viņu finansiālā stabilitāte var būt daudz labāka kā citiem, vecākiem cilvēkiem.

Eiro

Neskatoties uz to ka daudzi aizdevēji atsakās izsniegt kredītus jauniešiem, nepieciešamības gadījumā ir iespējas saņemt aizdevumu. Tomēr ir jārēķinās ka jūsu pieteikums tiks rūpīgi izvērtēts. Gan no maksātspējas gan iepriekšējās pieredzes skatu punkta.