Tag Archives: latvijas ekonomika

Biznesa attīstība

Biznesa attīstība ir tas, kas nepieciešams ikvienam uzņēmējam. Bizness ir jāuzsāk un jāattīsta, jo stāvēt uz vietas nedrīkst. Ja bizness stāvēs uz vietas, konkurenti to izmantos savā labā un bizness nebūs nekāds bizness. Šoreiz nedaudz parunāsim par biznesa attīstību, bet šeit par uzsākšanu un attīstību.

Latvijā kopumā un sevišķi lauku teritorijās uzņēmējdarbība ir mazaktīva, un jaunās atziņas tur ieviešas gausi galvenokārt sliktās uzņēmēju konsultatīvās bāzes dēļ. Pievienotās vērtības radīšanā vēl joprojām dominē lētā darbaspēka un dabas resursu izmantošana, kas vairāk raksturīga mazattīstītām valstīm. Turklāt pēdējo gadu uzņēmējdarbības attīstība novedusi pie lielām atšķirībām atsevišķu Latvijas reģionu ekonomiskajā aktivitātē un iedzīvotāju labklājības līmenī, kas kopumā apdraud arī Latvijas sākotnējo mērķi – strauju un stabilu ekonomikas attīstību.

Viens no Latvijas uzdevumiem ir strauja un stabila ekonomiskā attīstība, kas sekmē iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un valsts izaugsmi. Jebkuras straujas un stabilas ekonomiskās attīstības pamatā ir intensīva un efektīva uzņēmējdarbība. Lai veicinātu biznesa attīstību Latvijā, ir nepieciešama aktīva un veiksmīga sadarbība ar valsti. Tas ir pamatojams pavisam vienkārši. Uzņēmēji, veicot kaut kāda noteikta veida saimniecisko darbību, atbalsta valsti, maksājot nodokļus. Jo vairāk veiksmīgi uzņēmēji, jo vairāk naudas ieplūst valstī. Taču otrādi, valstij vajadzētu atbalstīt topošos uzņēmējus, kas vēlas uzsākt biznesa attīstību, lai vēlāk šie uzņēmumi varētu atbalstīt valsti. Abu pušu sadarbību varētu salīdzināt ar kokiem un dabu. Daba, ir valsts, bet koki ir uzņēmumi. Tātad, jo vairāk kokus daba spēj izaudzēt, jo vairāk svaigu gaisu tie spēj saražot.