Tag Archives: maksātnespēja

Ko darīt pēc bankrota

Kā atsākt finanšu dzīvi pēc bankrota? Labs jautājums. Mēģināsim šo tematu apskatīt tuvāk, jo pavisam nesen Latvijā bija finanšu krīze, kura skāra daudzus Latvijas iedzīvotājus, ģimenes un uzņēmumus. Vispirms jāapzinās, ka maksātnespējas atzīšana nav dzīves beigas un ka bankrota procedūras piedzīvo daudzi cilvēki. 2015. gadā ierosinātas 1609 fizisko personu maksātnespējas, un kopš 2009. gada tās veiksmīgi pabeiguši 1773 cilvēki, no tiem 1169 – 2015. gadā. Ja vienīgā iespēja, kā atbrīvoties no parādu loka, ir fiziskās personas bankrota procedūra, jānoskaidro šīs procedūras pozitīvie faktori.

Maksātnespējas procesa sekas ir izjūtamas noteiktu laiku – kamēr notiek visu parādsaistību likvidācija, var paiet no sešiem mēnešiem līdz trīs gadiem. Ar banku iespējams vienoties, ka tā apķīlāšanai neizdod uz kredīta ņemtu māju vai dzīvokli. Maksātnespējas laikā tiek apmierinātas kreditoru prasības. Aizņēmēja reputācija nepasliktinās, tieši otrādi, tā uzlabojas, apliecinot sabiedrībai savu vēlmi atmaksāt dotos kredītus. Apstājas kredīta lietošanas procentu pieaugums, līgumsoda pieaugums, nokavējuma naudas pieaugums. Nodokļu prasījumiem tiek apturēta naudas aprēķināšana par procentu maksājumiem, samaksas termiņa nokavējumiem, vairs nav jāsaņem kreditoru un tiesu izpildītāju zvani un vēstules. Pēc tam kad tam pasludināts maksātnespējas lēmums, parādnieks bez administratora piekrišanas nedrīkst uzņemties jaunas parādsaistības, bet ieguvums tik un tā ir dzīve bez aizņēmumu sloga.

Vērojot dzīvi no pozitīvās puses, bankrota procedūrai, kā jau teikts, ir daudz plusu. Netraucē kreditoru zvani, naktī nav jānokaujas ar domām par naudu. No parādiem tikko atbrīvojies anglis komentē savas sajūtas šādi: „Ir mainījies viss: mājas dzīve kļuvusi mierīgāka, atgriezusies agrākā ticība sev, mainījusies realitātes apjausma, attieksme pret pelnīšanu, atsākta tēriņu plānošana no tā viedokļa, ko varu atļauties, prāts nomierinājies, atgūts radošums. Pozitīvo lietu sarakstu varētu turpināt.”

Kas ir bankrots

Bankrots ir tautas mēlē lietots izteiciens, kurš raksturo personas vai uzņēmuma nespēju iegādāties preces vai apmaksāt rēķinus. It kā saprotams, ka no bankrotējuša uzņēmuma vai bankrotējušas fiziskās personas nav iespējams atgūt līdzekļus, kuri ieguldīti aizdevumu veidā (preču, naudas), taču tieslietās ir ieviests jēdziens „bankrota procedūra“. Tā paredz kreditoru aizsardzību, lai apmierinātu kreditoru prasījumus no parādnieka mantas vismaz minimālā apmērā, kā arī dod iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām. Maksātnespējas procesa laikā ir jāsedz paredzētās saistības, bet pēc šī procesa beigām personai nav jāmaksā tā parāda daļa, kas nav samaksāta līdz procesa pabeigšanai, un kreditori zaudē tiesības pieprasīt šī parāda samaksu.

Bankrots ir juridiskas personas vai privātas personas nespēja apmaksāt savas parādsaistības kredītiestādei līdzekļu trūkuma dēļ, un, piemēram, maksātnespējas procedūra apzīmē fiziskās personas maksātnespējas procesa pirmo posmu, kura laikā administrators pārdod fiziskās personas mantu. Lai nokļūtu līdz bankrota jeb maksātnespējas pasludināšanai, vispirms jāiesniedz maksātnespējas procesa pieteikums. To var iesniegt gadījumos, kad 1) fiziskai personai ir pienākums nekavējoties samaksāt vairāk nekā 5 000 eiro, bet tā nevar šo parādu samaksāt, 2) fiziskai personai būs jāsamaksā nākamā gada laikā vairāk nekā 10 000 eiro un šī persona var pierādīt, ka viņai nebūs iespējams nokārtot šīs parādsaistības.

Maksātnespējas procesā figurē nodrošinātie kreditori – kreditori, kuru prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu, un nenodrošinātie kreditori. Bankrota procedūrā tiek iesaistīts administrators – fiziskā persona, kura ir ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu un kurai ir Maksātnespējas likumā noteiktās tiesības un pienākumi. Amata darbībā maksātnespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām. Lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības lietas caurredzamību un publicitāti, Maksātnespējas reģistrā ieraksta ziņas par maksātnespējas procesa administratoru, par tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.