Tag Archives: nodokļi

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Latvijā ir noteikts iztikas minimums sev un katram savam apgādājamam, kurš netiek aplikts ar nodokļiem. Ja līdz šim Latvijā iztikas minimums par sevi un katru apgādājamo bija viena konkrēta summa, tad no 2016. gada Latvijā ieviests diferencētais iztikas minimums. Tas nozīmē, ka katram iedzīvotājam būs nevis vienāds neapliekamais minimums, bet gan diferencētais, kura lielums atšķirsies no ienākumu apmēra.

Ja tev ir Mikrouzņēmums, tad ar nodokli apliekamo daļu nosaka Mikrouzņēmuma likums. Nodokļu atvieglojumus par apgādībā esošām personām piemēro nepilngadīgiem bērniem, bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja viņš turpina izglītības iegūšanu un nestrādā, mazbērniem, aizbildniecībā paņemtu bērnu (ja no viņa vecākiem netiek saņemti uzturlīdzekļi) un/ vai brāli, māsu līdz 24 gadu vecumam, ja viņš turpina izglītības iegūšanu, kā arī vecākiem, vecvecākiem, laulātajiem, ja viņi nestrādā un nesaņem valsts pensiju. Gada ienākumu deklarāciju un līdz ar to veikt aprēķinu par Iedzīvotāju ienākumu nodokli par iepriekšējo taksācijas gadu var sākot ar nākošā gada 1. martu.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis tev būs jāmaksā, ja tev ir profesionālā darbība, ja esi algots darbinieks, ja esi sportistu, treneru vai mākslinieku profesionālās darbības veicējs Latvijā, ja gūsti ienākumus no kustamā vai nekustamā īpašuma, no tavā īpašumā esošā meža izciršanas, no pienākumu pildīšanas Latvijas Republikā reģistrētās uzņēmējdarbības valdē vai padomē, no reģistrētas personālsabiedrības,  no piemājas saimniecības, palīgsaimniecības, zemnieku un zvejnieku saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas, ja ir procentu un tam pielīdzināms ienākums, dividendes, ja gūsti ienākumu no Latvijas Republikā esošās nekustamā īpašuma atsavināšanas, par īpašumiem un zemi, kuri tiek izīrēti.

Jebkurā gadījumā, ja tev rodas jautājumi par Iedzīvotāju ienākumu nodokli, aicinu vērsties Valsts Ieņēmumu dienestā, jo speciāli sagatavotie nodokļu inspektori noteikti palīdzēs rast atbildes uz tev neskaidrajiem jautājumiem. Svarīgi vienmēr atcerēties savlaicīgi nodot atskaites un laicīgi veiktu nodokļu maksājumus, arī Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu!