Unikāls piedāvājums

Interneta aizdevējs sevi dēvē par jaunu un unikālo savstarpējo aizdevumu platformu Latvijā. Aizdevējs piedāvā veidus, kā sadarboties cilvēkiem, kas vēlas aizņemties, un tiem, kuri vēlas ieguldīt savu naudu. Kopš uzņēmuma dibināšanas 2014. gada maijā tas ir piesaistījis investīcijas 1 miljona eiro apmērā.

Aizņēmēju programma:

Kādiem mērķiem iesaka ņemt mintos kredītu?

Kredītu kompānijā mintos iesaka ņemt, lai iegādātos mājokli, labiekārtotu dzīvesvietu, apvienotu citus aizņēmumus, iegādātos auto, uzsāktu savu biznesu.

Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu

Mintos.lv klientiem nepieciešams uzrādīt īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu Latvijā – māju vai dzīvokli.

  • Sniedzamie personas dati.

Aizņēmēja pieteikuma anketā jānorāda aizdevuma mērķis, nekustamā īpašuma tips (māja vai dzīvoklis), ķīlas adrese, klienta e-pasts, telefona numurs, ikmēneša ienākumi.

  • Par klienta personas un finanšu datu pārbaudi.

Aizdevējs ir tiesīgs aizņēmēja personas datu apstrādi, kā arī saņemt un nodot personas datus un citu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, piemēram,„Creditreform Latvija”, „PausKonsults” „Lindorff”, „JulianusInkasso Latvija”, „Gelvora”, „Sergel”, konsultatīvā sabiedrība „Conventus”, „Creditinfo”, Datu valsts inspekcija.

  • Atmaksa pirms termiņa.

Klientam ir tiesības atmaksāt kredītu pirms termiņa, samaksājot aizdevējam visas viņam pienākošās naudas summas, tai skaitā līgumsodus, par to laika posmu, līdz kuram aizņēmējs pilnībā nokārto savas kredītsaistības saskaņā ar līgumu.

Nodrošinājuma apdrošināšana

Aizņēmējs nodrošina to, lai visā līguma darbības laikā ir spēkā nodrošinājuma apdrošināšanas līgums.

Nokavējuma procenti

Aizņēmējam par maksājuma kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz līguma izbeigšanai jāmaksā 0,5% līgumsods no savlaicīgi neapmaksātās līguma pamatsummas un procentiem par katru kavējuma dienu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *